Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

Rutavdrag på exporttjänster?

DebatePosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Sun, November 27, 2011 19:15:30

Detta är ett av förslagen i en debattartikel, som behandlar det statligt finansierade Exportrådets konkurrensfördelar gentemot oberoende konsultföretag. Artikeln i torsdagens Dagens Industri är författad av Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega och Krister Widström, ordförande Exporttjänsteföretagen, som bl a skriver:
”Marknaden för exporttjänster är i stort behov av mångfald för att underlätta för svenska företag att växa internationellt. I dag har befintliga exportfrämjande företag svårt att konkurrera med Exportrådets subventionerade verksamhet…… Verkligheten är att rådgivarna har blivit en skattefinansierad försäljningsorganisation åt Exportrådet, och inga andra alternativ än Exportrådets konsulttjänster marknadsförs.”

Artikeln, som kan läsas i sin helhet här, avslutar debattörerna med att föreslå ”en sammanslagning av Exportrådet och Invest in Sweden samt, ännu viktigare, att införa ett valfrihetssystem för köp av exporttjänster med offentlig finansiering. Gärna ett vouchersystem, på samma sätt som det finns en skolpeng och ett fritt skolval eller Rutavdrag där man själv får välja leverantör. Mångfalden skulle öka svensk export, skapa nya och växande företag och motsvara behoven hos de växande tjänsteföretagen.”

Flera oberoende exportkonsulter, med lång erfarenhet av att arbeta i olika Östeuropeiska länder, är medlemmar i vår Handelskammare. En del av oss påverkas direkt eller indirekt av den snedvridna konkurrensen från Exportrådet. Tyck gärna till. Dagens Industri har stängt sin avd för kommentarer till artikeln, men det gör inte vi. Så välkomna med kommentarer nedan. Och vad tycker man på Exportrådet. Vi väntar med spänning på en kommentar därifrån också. Den som tiger samtycker heter det ju...

  • Comments(1)//news.sweden-southeasteurope.se/#post432