Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

Protokoll och andra handlingar från Handelskammarens möten 2012

Minutes from meetings(members)Posted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Thu, March 15, 2012 00:21:28

Följande handlingar kan hämtas här av medlemmarna
(lösenord krävs)

Protokoll från extra stämma 120116

Protokoll från ordinarie årsstämma 2012

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 1203

Resultatredovisning 2011

Verksamhetsberättelse 2011

Stadgar antagna på ordinarie årsstämma 2012

  • Comments(0)//news.sweden-southeasteurope.se/#post438