Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

UD inbjuder till möte om Rumänien och Moldavien

RomaniaPosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Tue, November 03, 2009 21:58:33

UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien i samarbete med UD:s enhet för Europeiska Unionen inbjuder till ett möte i samverkansgruppen beträffande Rumänien och Moldavien den 25 november kl 13.30 - 16.30. Plats: Rotundan, Rosenbad 4, Stockholm.

Samverkansgruppen är ett diskussionsforum som bildats på initiativ av UD och representanter för svenskt näringsliv. Mötena har en informell karaktär och deltagarna ges möjlighet att diskutera allehanda frågor som rör utvecklingen i vår region. UD kommer att informera om intressanta in- och utgående politiska besök och händelser/aktiviteter där vi tillsammans kan agera för att skapa bättre förutsättningar för företagen att göra affärer.

Vid mötet den 25 november kommer vi att diskutera utvecklingen på de moldaviska och rumänska marknaderna tillsammans med bl a Moldaviens chargé d´affaires a.i. Tatiana Molcean och Rumäniens ambassadör Raduta Matache. Även handelssekreterare Helen Gustafsson, Exportrådet, kommer att medverka. Välkommen med din anmälan senast den 18 november. Enklast gör Du det genom att maila till: irene.katzman@foreign.ministry.se

  • Comments(0)//news.sweden-southeasteurope.se/#post142