Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

Kreditmiljard till Östeuropa

Regional info/economyPosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Tue, January 19, 2010 21:08:46

Sverige satsar en miljard kronor i bistånd på att ge företag i Östeuropa möjlighet till krediter. Pengarna ska rädda företag och därmed jobb i länder där företagen har svårt att få lån i finanskrisens spår.
Biståndet ska gå genom IFC, Världsbankens gren för stöd till den privata sektorn, där Lars Thunell är chef.
Fram till år 2013 ska företag i länder som Albanien, Moldavien, Ukraina och Georgien kunna få handelsgarantier via IFC, för att kunna fortsätta både att importera och exportera trots det sämre läget i världsekonomin, och trots att bankerna håller hårt i sina pengar.
Läs mer i Sveriges radios reportage här.

  • Comments(0)//news.sweden-southeasteurope.se/#post187