Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

Inbjudan till deltagande i affärsdelegation till Rumänien och Moldavien

RomaniaPosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Fri, April 30, 2010 23:17:42

Exportrådet i Bukarest i samarbete med vår ambassad i Rumänien inbjuder till deltagande i en affärsdelegation till Rumänien och Moldavien den 25 till 28 maj.

Båda länderna har stora behov av att uppgradera sin infrastruktur inom flera områden såsom energi, avfallshantering, vägar, transporter mm. Eftersom Rumänien är ett EU-land är det på många sätt enklare att göra affärer där, men vår uppfattning är att efter den första intressevågen från svenska företag har landet lite grann ”glömts bort”. Rumänien har dock 22 milj. invånare och stora naturtillgångar, så det är en intressant marknad.

Moldavien har en ung och reformvänlig ledning som arbetar för att landet skall komma in i EU och för att skapa ett bra affärsklimat. Det är ett fattigt land och lönerna är låga, men befolkningen är välutbildad och språkkunnig, vilket t ex visas genom att ett svenskt företag har etablerat ett call center där. Några stora svenska företag är redan på plats i Moldavien.

Exempel på projekt: Det finns flera gemensamma projekt för Rumänien och Moldavien inom transportväsendet. Fem broar över floden Prut, som är gränsflod mellan de två länderna skall renoveras. Järnvägen Iasi-Chisinau-Tighina byggs om så att rälsen får europeisk standard. Två stora projekt rörande överföring av gas och el mellan länderna är under diskussion.
EBRD har avsatt 20 milj. Euro till ”energy efficiency and renewable energy projects” i Moldavien. En förstudie för upprättande av en ny kraftledning Balti-Suceava är snart klar.

Besökarna ges tillfälle att träffa regeringsföreträdare och bilda sig en uppfattning om det politiska och ekonomiska läget i länderna samt informeras om planerade och pågående projekt,

Program och anmälningsblankett kan laddas ner här.

  • Comments(0)//news.sweden-southeasteurope.se/#post251