Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

Ekonomiskt stöd för företag som satsar på Balkan

Regional info/economyPosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Wed, June 23, 2010 10:40:00

Det statliga riskkapitalbolaget Swedfund International AB kan erbjuda svenska små och medelstora företag etableringsstöd vid start av dotterbolag eller samarbete med lokala bolag i Albanien, Bosnien Herzegovina, Makedonien, Kosovo, Montenegro och Serbien. Stödet kan täcka upp till 40 % av kostnaderna som det svenska bolaget har för att överföra kompetens och utrustning till dotterbolaget/samarbetsbolaget, dock max 750 000 kr. Det svenska företaget bör ha minst 5 anställda men högst 249, en årlig omsättning på högst 50 miljoner Euro och/eller en balansomslutning på högst 43 miljoner Euro. Kompetensöverföringen måste utgöra minst 1/3 av den totala kostnaden det svenska bolaget söker stöd för.
Utöver etableringsstödet har Swedfund ett generöst lån på upp till 5 Mkr till svenska små och medelstora bolag som startar verksamhet i Kosovo, pga att Kosovo är ett så kallat post conflict-land. Det svenska bolaget måste ställa upp med lika mycket kapital som Swedfund erbjuder i lån.
Det tredje erbjudandet är riskkapital. Detta är Swedfunds kärnverksamhet sedan drygt 30 år och för närvarande har Swedfund en portfölj av över 70 investeringar i bolag i över 30 länder. Swedfunds investeringar görs tillsammans med en industriell partner i ett nystartat bolag eller som en expansion av en existerande verksamhet. Swedfund kan investera med riskkapital i Östeuropa utanför EU och i u-länder.
Se mer på www.swedfund.se och www.swedpartnership.se

  • Comments(0)//news.sweden-southeasteurope.se/#post278