Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

Bulgarien upp på svarta listan

BulgariaPosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Tue, July 06, 2010 19:57:55

EU-kommissionen föreslog på tisdagen att även Bulgarien ska föras upp på stabilitetspaktens svarta lista över länder med för stora budgetunderskott. EU inleder en budgetprocedur mot Bulgarien. Därmed finns samtliga EU-länder i underskottsproceduren utom Sverige och Estland med underskott över 3 procent av BNP.
Kommissionen föreslog att starta proceduren nu eftersom Bulgarien i april meddelade en stor revidering av underskottet för 2009 till 3,9 procent från tidigare närmare budgetbalans.
Kommissionen skickade då en delegation till Bulgarien för att granska metodiken för den bulgariska statistiken, eftersom så stora fel hade uppstått. En förklaring till att Greklands stora budgetproblem var dold under mer än tio år var att Grekland tillhandahöll felaktig statistik till EU.
På tisdagen föreslog kommissionen att EU:s finansministrar riktar två rekommendationer till Bulgarien för att sänka underskottet under 3 procent nästa år.
I år uppmanas Bulgarien att underskottet understiger det planerade 3,8 procent och säkerställer en konsolidering av minst 0,75 procentenheter nästa år.
Bulgarien uppmanas också att stärka budgetprocessen, kontrollen på utgifter, det medelfristiga budgetramverket, samt förbättra effektiviteten i offentliga utgifter.Dessutom bör Bulgarien genomföra strukturreformer i pensionssystemet, utbildning, hälsovård och offentlig administration. (DI 6 juli).


  • Comments(0)//news.sweden-southeasteurope.se/#post287