Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

Exportrådets chefsekonom: "Tillväxten på Balkan på sikt snabbare än i Västeuropa"

Regional info/economyPosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Sat, July 10, 2010 11:40:27

Hur påverkar den aktuella situationen i Grekland och Balkan dina möjligheter att göra affärer där?
Svar på denna och andra närliggande frågor gavs nyligen vid ett välbesökt frukostseminarium på Exportrådet.
Huvudtalare var Exportrådets chefsjurist, Mauro Gozzo, som inledde med att redogöra för bakgrunden till Greklandskrisen och förutsättningarna för att de stora insatser, som nu görs att få skutan på rätt köl, skall lyckas.
Vad gäller förutsättningarna för en Grekisk återhämtning så menar Mauro Gozzo att det långtgående sparprogrammet lägger basen för en återhämtning som bör kunna inledas redan 2012. Han tillade dock att det största hotet mot återhämtningen kommer inifrån om grekerna själva inte accepterar stålbadet.
Mauro Gozzo belyste också situationen i de två näst största balkanekonomierna, Bulgarien och Serbien, där framför allt det senare spås en ljusnande framtid med bl a ökande utländska investeringar.
Handelskamrarnas medlemmar kan ladda ner Mauro Gozzos presentation här.

Efter Gozzos anförande gick Exportrådets chef på Balkan, Elza Kazemi, igenom förutsättningarna för svensk export till några av balkanländerna samt presenterade vilka industrisektorer som erbjuder störst potential. Denna presentation finns tillgänglig för våra medlemmar här.
På bilden de två talarna Mauro Gozzo och Elza Kazemi.

  • Comments(0)//news.sweden-southeasteurope.se/#post291