Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

Swedfund mer än dubblar maxbeloppet för sitt etableringsstöd Swedpartnership

Regional info/economyPosted by Uvner Business Consulting Mon, February 18, 2013 10:36:36

Från Swedfund har vi precis fått veta att man avsevärt höjt maxbeloppet för stöd till små och medelstora svenska företag som vill etablera sig eller starta nya samarbeten i utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.
Det maximala beloppet för stödbeloppet, som går under betckningen Swedpartnership, har höjts från 750 000 till 1,7 miljoner kronor. Samtidigt har värdet av förberedelsetid höjts från 400 kr/tim till 475 kr/tim och instruktörstid från 800 kr/tim till 950 kr/tim.
Fortfarande gäller att stödet högst kan uppgå till 40% av de totala beräknade kostnaderna för projektet. Stödet ges i form av ett lån som skrivs av efter ett genomfört och godkänt projekt.
Klicka här för att läsa mer om Swedpartnership samt instruktioner om hur man ansöker. OBS att beloppen ännu i skrivande stund ej har ändrats på Swedfunds hemsida.

  • Comments(0)//news.sweden-southeasteurope.se/#post513