Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

Swedish wood industry get together in Sarajevo

Bosnia and HerzegovinaPosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Thu, April 11, 2013 21:28:35

SEEBA (South Eastern European Business Agency) i samarbete med Sveriges Ambassad i Sarajevo inbjuder till ett tredagars företagsbesök till den dynamiska trä- och möbelindustrin i Bosnien och Hercegovina 13-15 juni 2013.

Inbjudan vänder sig till företag verksamma inom allt från timmer och massa till möbler och prefab-hus samt relaterade service- och grenindustrier. Vi vill med besöket erbjuda dig som företagsrepresentant en inblick i den bosniska trä- och möbelindustrin, med företagsbesök, seminarium och kunskapsutbyte – allt i syfte att visa på handels- och investeringsmöjligheter för svenska företag.

Bosnien-Hercegovina är till 53% täckt av skogsmark och träindustrin utgör ca 10% av BNP. Här beräknas finnas runt 340 miljoner m3 skog, varav 135 miljoner är barr- och 205 lövträd, inte minst den bosniska boken. Flera av Bosniens ledande företag är verksamma inom skogs- och träindustrin och arbetar med allt från skogsbruk till förädling och står för ca 20% av den totala bosniska exporten. Träindustrin är diversifierad med tillverkning av möbler, golv, plywood, papper, finsnickerier, lastpallar, dörrar och prefab-hus. Tillgången till träsorter av hög kvalitet, det industriella kunnandet, samt det fördelaktiga löneläget gör sektorn till en attraktiv affärs- och investeringsmöjlighet.

För mer information besök http://swebihwood.com

Brief English summary: “SWEBiH Wood Horizons” is a three-day event that will offer a range of activities for Swedish companies looking to deepen their understanding of the dynamic wood industry in BiH, while both BiH and Swedish companies will have the opportunity to network and conclude business deals. The event will include site visits, B2B meetings, company presentations, seminars, case studies, and more. The purpose is to stimulate information sharing and the exchange of knowledge, with the ultimate goal to reinforce trading bonds between the two countries.  • Comments(0)//news.sweden-southeasteurope.se/#post530