Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

EU:s politik på Västra Balkan

Regional info/economyPosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Tue, November 05, 2013 16:52:43

EU har utvecklat en politik som innebär att länderna på västra Balkan gradvis ska integreras med unionen. Den 1 juli 2013 blev Kroatien det första av de sju länderna att ansluta sig, och Montenegro, Serbien och före detta jugoslaviska republiken Makedonien är officiella kandidatländer. Anslutningsförhandlingar pågår med Montenegro, och Europeiska rådet beslutade i juni 2013 att inleda förhandlingar med Serbien. Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Kosovo är också potentiella kandidatländer.
Stabiliserings- och associeringsprocessen, lanserad 1999, är det strategiska ramverk som används för att länderna på västra Balkan gradvis ska närma sig Europeiska unionen. Denna policy baseras på bilaterala avtalsförbindelser, ekonomiskt stöd, politisk dialog, handelsförbindelser och regionalt samarbete.
I detta faktablad informerar Europeiska Unionen om stabiliserings- och associeringsprocessen samt om läget för respektive land i regionen.  • Comments(0)//news.sweden-southeasteurope.se/#post593