Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

Protester och oro i krisdrabbat Rumänien

RomaniaPosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Fri, October 09, 2009 00:00:41

Från Sveriges Radios utsände:
Landet är på en och samma gång inne i en djup ekonomisk, social och politisk kris. Finansoron i världen har gjort att produktionen sjunkit brant, 800 000 offentliganställda har varit ute i strejk och regeringen har spruckit.

Fortfarande för bara drygt ett år sedan kom det idel optimistiska rapporter om ekonomin. Tillväxten var den högsta Rumänien någonsin noterat och den mest snabbväxande inom EU. De unga, välutbildade höginkomsttagarna festade vilt på nattklubbarna i huvudstaden Bukarest. Och det var inte en kort, tillfällig högkonjunktur. Efter det kaotiska 1990-talet har 2000-talet inneburit en gradvis stabilisering och det ekonomiska läget har blivit allt bättre även om korruptionen förblivit ett problem av gigantiska mått.

Men så slog finanskrisen till och Rumänien är en av de trots allt svaga länkarna i världsekonomin som därför drabbats hårdast. Bruttonationalprodukten, värdet av alla varor och tjänster som tillverkas, väntas sjunka med uppemot 10 procent i år, även exporten minskar kraftigt medan budgetunderskottet har skjutit i höjden. För att klara ekonomin har regeringen tvingats begära hjälp från Internationella valutafonden, IMF, och man har fått ett jättelån på 20 miljarder euro, drygt 200 miljarder kronor. Utan det hade förstås de ekonomiska utsikterna för 2009 sett ännu sämre ut. Men stödpaketet har också resulterat i problem eftersom pengarna kommer med hårda villkor. Och de har resulterat i social oro och i förlängningen i en regeringskris. Läs mer på SR:s hemsida här.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.