Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

Rapport från Handelsministerns besök i Belgrad

SerbiaPosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Mon, March 01, 2010 00:37:07

Den 22/2 besökte handelsminister Björling Belgrad för handelspolitiska samtal med serbiska regeringen. Besöket inleddes med besök på det lokala IKEA-kontoret och en intern briefing av Ambassad inkl. Exportråd. En arbetsmiddag hölls med representanter för viktigare serbiska och svenska företag verksamma i Serbien. Vid mötena efterlyste bl a de serbiska minstrarna svenska investerare och partners i infrastrukturprojekt.

Ikeas investering i ett första köpcenter som ska stå färdigt i Belgrad under 2011, hoppas serberna skall bli mycket positivt för den inhemska träbearbetningsindustrin och man ställer från serbisk sida upp med en industritomt om 70 ha.

En utförligare UD-rapport från det som framkom vid mötet med de serbiska ministrarna kan hämtas här.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.