Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

Black Earth East förvärvar mer jordbruksmark i Rumänien

RomaniaPosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Mon, May 10, 2010 23:36:27

Svenska Black Earth East:s affärsidé är att förvärva jordbruksmark i Rumänien. I augusti 2008 genomfördes det första markförvärvet. Det senaste förvärvet om ca 50 ha skedde i mars 2010 och fortsatta markförvärv planeras att genomföras under 2010. Bolaget är ett publikt onoterat aktiebolag, som bildades 2007 och har bedrivit aktiv verksamhet sedan 2008 då även de första förvärven om ca 150 hektar åkermark påbörjades.
Bolaget befinner sig ännu i uppbyggnadsfasen och de första markförvärven har genomförts. Befintlig mark har brukats och inbringat en skörd. Black Earth East har genom sin närvaro i Rumänien etablerat sig som en aktiv aktör och byggt upp viktiga och nödvändiga kontakter inför kommande och fortsatta markförvärv. För att läsa en intervju med bolagets VD Johan Skålén klicka här (Stockpicker Newsletter 10 maj).

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.