Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

Sourcing-seminarium om Central- och Östeuropa

Events and SeminarsPosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Tue, November 27, 2012 21:07:37
  • Vill du minska dina kostnader för tillverkning och inköp
  • Funderar du på hur andra företag resonerar kring sourcing i Central- och Östeuropa
  • Behöver du ett beslutsunderlag?

Svenska företag har visat ett ökat intresse för att finna inköpsalternativ till Asien. Närhet till Sverige, god kvalité och en likartad kultur är några faktorer som brukar lyftas fram. Exportrådet har gjort en studie om sourcing från nio länder i Central- och Östeuropa, i vilken de undersökt de mest intressanta branscherna för företag i Sverige, och man bjuder nu in till en presentation av intressanta sourcing-möjligheter i länder som många svenska företag hittills inte funderat över. På seminariet berättar man om möjligheter i Bulgarien, Litauen, Makedonien, Moldavien, Rumänien, Serbien, Tjeckien, Ukraina och Ungern. Fokus kommer att ligga på sektorerna ICT, metall, livsmedel, trä, möbler, textil, Life Science och Shared Services.
Detta kostnadsfria seminarium äger rum i Stockholm den 5 och i Göteborg den 6 december. Närmare information hittar man här och man anmäler sig här.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.