Sweden - Southeast Europe News Site

Sweden - Southeast Europe News Site

Welcome

to the news site of the Chamber of Commerce for Sweden - Southeast Europe in cooperation with Business Sweden and Governments and Organisations in SEE.

8 miljarder i svenskt SIDA stöd till Östeuropa 2014-20

Regional info/economyPosted by Chambers of Commerce Sweden - Southeast Europe Wed, February 13, 2013 17:37:04

Enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet har regeringen beslutat om ett uppdrag till Sida att ta fram underlag till nya strategier för Sveriges reformsamarbete med länderna i Östeuropa och Västra Balkan. Beslutet är ett led i regeringens förnyelsearbete för att bland annat stärka den resultatbaserade styrningen av biståndet. Genom de nya regionstrategierna gör den svenska regeringen ett långsiktigt åtagande till stöd för ländernas EU-närmande. De nya strategierna kommer att gälla 2014-2020 vilket sammanfaller med perioden för EU:s nya utvecklingsinstrument för länderna. Avsikten med detta är att fördjupa samarbetet och koordinationen med EU:s stöd. Det svenska stödet beräknas för perioden att uppgå till ca 8 miljarder kronor.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.